હું શોધું છું

હોમ  |

જેલ રજાઓની યાદી
Rating :  Star Star Star Star Star   

જેલ રજાઓની યાદી

નીચે મુજબની જાહેર રજાઓને જેલ રજા તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે.

  1.  ગણતંત્ર દિવસ - ૨૬મી જાન્યુઆરી

  2. નાતાલ - ૨૫મી ડિસેમ્બર

  3. રમઝાન ઇદ.

  4. રામનવમી.

  5. જન્માષ્ટમી.

  6. દિવાળી (નૂતન વર્ષ)

  7. સ્વાતંત્ર્ય દિવસ ૧૫મી ઓગષ્ટ.

  8. મહાત્મા ગાંધી જન્મદિવસ.

  9. રક્ષાબંધન.

  10. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જન્મદિવસ.

 


આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કાચા કામના કેદીઓને જાણવાજોગ
જેલ રજાઓની યાદી
જેલ સ્ટાફની  ફરજો
આપે શું કરવું / શું ન કરવું

ફરિયાદ

ફરીયાદ નિવારણ કેન્દ્ર
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો

 તસ્વીરો

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 07-05-2022